L'associació

A.C. Grup de Teatre L'Horta

Una de les formacions teatrals més veteranes de la Comunitat Valenciana

L’Associació Cultural Grup de Teatre l’Horta, és una de les formacions teatrals més veteranes de la Comunitat Valenciana. 45 anys de presència en el panorama teatral valencià avalen la nostra trajectòria.

En el context sociopolític del 1974, al barri de Castellar-L’Oliveral, naix el Grup de Teatre Independent L’Horta. Un grup format per joves amics amb inquietuds polítiques i socials, moguts per la innocent aspiració de fer riure i passar-ho bé. Aquest grup de teatre amateur a poc a poc, obra a obra i representació a representació va anar consolidant-se amb força en l’àmbit del teatre independent valencià. L’any 1983 passarà a constituir-se com a l’Associació Cultural “Grup de Teatre l’Horta”.

Després de 14 anys d’etapa amateur, no per això menys exitós ni de menys qualitat –van girar per tota la Comunitat Valenciana i part de Catalunya, inclús l’espectacle Bloody Mary Show va actuar al Mercat de les Flors en la programació del Grec 1984–, l’any 1988 s’emprén una nova etapa que compaginarà el vessant amateur amb el vessant professional.

La necessitat de comptar amb un espai de creació i exhibició

Ja des dels inicis de l’associació es desprenia la necessitat de què la població de Castellar-Oliveral i les poblacions més pròximes comptaren amb uns equipaments culturals estables on poder crear diverses manifestacions culturals.

El Grup de Teatre L’Horta “havia assumit la iniciativa privada amb aspiració pública, un fet simbòlic, perquè amb els anys es va comprendre que des d’allò privat també es pot sorgir allò públic i, per tant, no s’ha de confondre, com moltes vegades es va fer en aquell moment, allò públic en allò institucional”.

Així, l’any 1985, ja com associació, compraria un solar per tal de construir el teatre que actualment és Sala L’Horta i començarà la seua activitat com a sala de teatre oberta al públic amb funcionament estable en l’any 1995, complint-se el 2020 el 25é aniversari de la seua obertura al públic.

El pas a la professionalització

Fins a l’any 2007, amb la constitució de l’empresa L’Horta Teatre, tota l’activitat de producció i distribució d’espectacles teatrals de caràcter professional era gestionada per l’Associació Cultural Grup de Teatre l’Horta que també gestionava de forma directa la Sala L’Horta i les campanyes de teatre infantil.

A partir d’aquest moment, la gestió d’ambdues línies productives (producció i exhibició d’espectacles) recau sobre un equip de treball professional. Aquestes dues línies de treball són complementàries entre si, i es corresponen estretament amb els objectius que van donar peu a la fundació del Grup de Teatre L’Horta: la creació i manteniment d’un centre de producció estable i de referència i d’un centre d’exhibició de teatre per a xiquets i xiquetes referent i estable.

@lhortateatre