Reserves

COM FER LA RESERVA?

Per a realitzar la reserva haureu de seguir aquests passos:

1r CONTACTE

Per a sol·licitar l’espectacle i la data o per a rebre més informació, podeu telefonar al 96 375 96 43 o podeu enviar un correu electrònic a informacio@lhortateatre.com.

2n RESERVA

Per garantir el bon funcionament de l’activitat, recordeu que és imprescindible que, a l’hora de fer la reserva, intenteu ajustar el nombre d’alumnes que assistiran al teatre. Açò ens ajudarà a donar cabuda a altres grups que també desitgen assistir a la mateixa funció.

A fi de tancar la reserva, amb el correu de confirmació adjuntarem una circular que us agrairíem que ens reenviàreu emplenada amb les dades de la vostra visita.

Durant la temporada 2024-2025 continuarem aplicant el dipòsit de reserva, consistent en el pagament d’1 € per alumne reservat, per formalitzar el compromís dels centres escolars amb la sala i evitar les anul·lacions amb molt poca antelació o sense una raó justificada.

Podreu realitzar l’abonament a partir de la recepció del missatge de confirmació, mitjançant transferència bancària, i us el descomptarem de l’import total de l’alumnat assistent. En cas de suspensió de la funció per causes de força major, us reintegraríem aquesta fiança.

La quantitat restant pot abonar-se en efectiu, el mateix dia que vingueu a la sala, o per transferència bancària. Després de la visita, us enviaríem una factura per correu electrònic amb el nombre final d’alumnat assistent i la fiança descomptada del total.

De la reserva feta només s’acceptarà una reducció del 10% de l’alumnat reservat; la resta s’haurà d’abonar completament.

3r CONFIRMACIÓ DE L’ALUMNAT ASSISTENT

Us preguem que, uns dies abans de la data acordada, contacteu amb nosaltres per tal de confirmar-nos el nombre total d’alumnes i acompanyants que assistiran al teatre.

QUIN ÉS EL PREU DELS ESPECTACLES?

Per a tots els espectacles, el preu de l’entrada per alumne és de 6€.

@lhortateatre