Recursos Pedagògics

Introducció

A la Sala L’Horta creiem que el teatre és un element pedagògic molt eficaç, tant per a l’anàlisi de conductes socials, incentivant la reflexió i el debat, com per a potenciar la capacitat empàtica i reforçar actituds solidàries, de convivència i tolerància.

En aquest apartat del web, volem proporcionar-vos una sèrie d’eines, materials i suggeriments pedagògics que us aprofiten per a aplicar, treballar i desenvolupar directament a l’aula.

Entre altres, trobareu les guies didàctiques dels espectacles que tenim programats a la Campanya Escolar Teatre dels Xiquets 2024-2025, que han sigut elaborades amb molta cura i dedicació per les pròpies companyies de teatre i on podreu trobar activitats per a realitzar abans i després de veure l’obra.

Recordeu que gran part de l’experiència pedagògica té molt a veure amb el treball que realitzeu a classe.

Objectius

Participar en la creació i la divulgació de nous continguts culturals i pedagògics de qualitat i activitats relacionades amb la creació d’audiències, la cerca de nous públics i la mediació social que permeten incrementar l’oferta cultural en la xarxa i afavorisquen l’accés i la participació de la ciutadania en general i més concretament del sector educatiu en aquests.

  • Crear un programa de mediació capaç de generar en la comunitat educativa valors favorables al fet escènic i que potencie la creació de nous públics.
  • Oferir eines pròpies de la creació teatral per al treball a l'escola.
  • Donar a conéixer les diferents tasques que conformen una creació teatral.
  • Reflexionar i relacionar els objectius dels creadors amb els dels docents.
  • Trobar punts de connexió entre la pedagogia i els llenguatges artístics.
  • Crear un espai digital dedicat al docent i a l’alumnat que traspasse l'acompanyament als alumnes en les seues experiències teatrals.

@lhortateatre